Welcome to Qinhuangdao Library

登录

中文

夏天

  • Publishing time: 2017-05-15 16:31
  • |
  • Viewed :601

   名:夏天

   者:曹文轩著               出 版 社:二十一世纪出版社

I S B N978-7-5568-1158-8      索 取 号:I892/12054楼儿童借阅室)

内容简介:曹文轩的东方哲学启迪心灵郁蓉的剪纸艺术妙趣十足丰富的画面细节适合一读再读教孩子学会爱与被爱爱的力量到底有多大?这本书告诉你!